logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Druki i deklaracje

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Sprawy USC
Wniosek - wieloletnie pożycie małżeńskie

Wniosek - zmiana imienia lub nazwiska

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - USC

Sprawy meldunkoweREFERAT FINANSÓW

Dla osób fizycznych:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych


Informacja w sprawie podatku rolnego

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach


Informacja w sprawie podatku leśnego

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach


DLA OSÓB PRAWNYCH (FIRM):
Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości


Deklaracja na podatek rolny

Druki w związku z epidemią COVID-19:
W sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
W sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

REFERAT INWESTYCJI, OBROTU MIENIEM, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH

Deklaracja - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oświadczenie do deklaracji na odpady komunalne

Deklaracja - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi dodatkowe

Deklaracja - opłata za odpady komunalne - domki letniskowe

Ulotka wielkogabaryty

Zgłoszenie - wielkogabaryty

Wniosek- Zajęcie pasa drogowego

Wniosek - dostęp do drogi publicznej

Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie o rewitalizacji

Wniosek o wypis i wyrys z planu

Wniosek o decyzję o warunkach zabudowy

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę istniejącego wjazdu/zjazdu* z drogi publicznej (gminnej)

Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Wniosek o dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków

ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o braku możliwości podłączenia do kanalizacji

Umowa w sprawie czasowego zajęcia nieruchomości gminnej

Umowa w sprawie stałego zajęcia nieruchomości gminnych

Wniosek na usuwanie azbestu 2021

Wniosek - zwrot podatku akcyzowego 2021

Wniosek o wydanie protokołu z oględzin

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Wzór - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Wzór - uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Wzór - oferta realizacji zadania publicznego