logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Ewidencja działalności - jedno okienko

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest przez Ministerstwo Rozwoju (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - CEIDG www.prod.ceidg.gov.pl ) 

W Urzędzie Gminy Tworóg (pokój nr 115) jest prowadzony punkt kontaktowy, gdzie można dokonać wszelkich formalności w sprawie zgłoszenia i zmian w działalności firmy. 

Telefon kontaktowy : 32 285 74 93 wewn. 58 lub bezpośredni 32 428 46 58

   

Zachęcamy do skorzystania z porad pod stroną www.mikroporady.pl