logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Fundusze zewnętrzne

Zagospodarowanie centrum miejscowości Hanusek

okres realizacji projektu: Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 3.960,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego to 2.000,00 zł a wkład Gminy Tworóg wynosi 1.960,00 zł.

Zagospodarowanie centrum miejscowości Boruszowice

okres realizacji projektu: Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 14.920,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego to 10.000,00 zł a wkład Gminy Tworóg wynosi 4.920,00 zł.

Budowa placu zabaw w miejscowości Hanusek

okres realizacji projektu: Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 44.977,41 zł.
Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego to 35.000,00 zł a wkład Gminy Tworóg wynosi 9.977,41 zł.

Cyfrowe okno na świat - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Tworóg

okres realizacji projektu: 04.09.2018r. – 04.06.2019r.

Udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018.

okres realizacji projektu: 2015 - 2018

Projekt pn: „Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci Szkoły Podstawowej w Tworogu, Boruszowicach oraz Wojsce w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zieloną Szkołę”

okres realizacji projektu: Lata 2015 - 2016

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg”

okres realizacji projektu: III kwartał 2014 - III kwartał 2016r

Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu

okres realizacji projektu: II - III kwartał 2016r

„Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Koty, nr drogi 649 036S w km 0+000-0+268”

okres realizacji projektu: III - IV kwartał 2015r.

Modernizacja budynku społeczno-kulturalnego Gminnego Ośrodka Kultury w celu podniesienia standardu i estetyki obiektu

okres realizacji projektu: 2014

Modernizacja połączona z remontem świetlicy wiejskiej w centrum wsi Tworóg

okres realizacji projektu: 2014

Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Koty

okres realizacji projektu: w trakcie realizacji

Czym skorupka za młodu nasiąknie tym...

okres realizacji projektu: 2014

Odbudowa dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i ul. Mieszka I w Hanusku

okres realizacji projektu: 2014

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg


1 2 3 4