logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Fundusze zewnętrzne

Przebudowa ul. Piaskowej w Kotach

okres realizacji projektu: czerwiec 2014

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniowicach

okres realizacji projektu: sierpień-październik 2014

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojsce

okres realizacji projektu: sierpień-październik 2014

Projekt "Z indywidualizacją ku poszerzaniu wiedzy" mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róźnic w jakościu usług edukacyjnych.

okres realizacji projektu: 2013 - 2014

Remont drogi gminnej ul. Pniowiecka w Mikołesce

okres realizacji projektu: 2011

Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Tworóg

okres realizacji projektu: 2011

Odbudowa ulicy Wiśniowej w Mikołesce

okres realizacji projektu: 2011

Produkcja filmu przyrodniczego o tematyce ekologicznej gmin wchodzących w skład grupy Inicjatywnej „Leśno Rajza”

okres realizacji projektu: w trakcie realizacji

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot – spot

okres realizacji projektu: w trakcie realizacji

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w miejscowości Brynek

okres realizacji projektu: w trakcie realizacji

Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice

okres realizacji projektu: w trakcie realizacji

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Wojsce poprzez budowę tarasu wraz z zadaszeniem

okres realizacji projektu: w trakcie realizacji

Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem

okres realizacji projektu: w trakcie realizacji

Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz historii obszaru obecnej Gminy Tworóg poprzez wydanie albumu z fotografiami

okres realizacji projektu: w trakcie realizacji

Spichlerzowe Mistrzostwa EURO 2012 w Gminie Tworóg

okres realizacji projektu: 2012

1 2 3 4