logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Fundusze zewnętrzne

Wirtualna wycieczka po Gminie Tworóg – budowa strony internetowej oraz wydanie mapki zawierającej najciekawsze miejsca w Gminie promującej stronę internetową

okres realizacji projektu: 2011 - 2012

Budowa kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

okres realizacji projektu: 2012

Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola w Tworogu poprzez ocieplenie i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

okres realizacji projektu: 2012

Remont wraz z modernizacją ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Brzeźnica w miejscowości Brynek

okres realizacji projektu: 2012

Termomodernizacja przedszkola w Tworogu poprzez dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych słońca

okres realizacji projektu: 2012

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikołeska

okres realizacji projektu: 2010 - 2012

Budowa gminnej hali sportowej wraz z załącznikiem w miejscowości Boruszowice

okres realizacji projektu: 2010 - 2012

Centrum wsi Wojska – doposażenie świetlicy przy Ochotniczej Straży Pożarnej

okres realizacji projektu: 2011

Pielęgnacja walorów przyrodniczych i kulturowych poprzez wydanie albumu „Skarby Gminy Tworóg”

okres realizacji projektu: 2011

Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego

okres realizacji projektu: 2010

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej oraz modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

okres realizacji projektu: 2010

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałania oraz modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

okres realizacji projektu: 2009 - 2010

Budowa sieci wodociągowej Ø 110 mm z przyłączami do budynków przy ul. Zakładowej w Brynku, gmina Tworóg

okres realizacji projektu: 2010

Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Tworóg ul. Lubliniecka oraz część ul. Kotowskiej

okres realizacji projektu: 2009

Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Koty

okres realizacji projektu: 2009

1 2 3 4