logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Fundusze zewnętrzne

UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia prze osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie

okres realizacji projektu: 2009 - 2010

Filary wiedzy i umiejętności człowieka w kontekście procesów globalizacji i informatyzacji współczesnego człowieka świata z perpspektywy mieszkańca gminy Tworóg

okres realizacji projektu: 2009

Śpiewająca Polska

okres realizacji projektu: 2009 - 2010

Przyjazna Szkoła

okres realizacji projektu: 2008

Program SOCRATES – COMENIUS 1

okres realizacji projektu: 2007 - 2009

Uczymy się nie dla siebie lecz dla życia

okres realizacji projektu: 2008

Projekt przebudowy ulicy Lublinieckiej w miejscowości Koty, Gmina Tworóg

okres realizacji projektu: 2010

Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej realizowanego na terenie Gminy Tworóg

okres realizacji projektu: 2010 - 2012

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Tworóg, Koty, Brynek – dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kotach, Gmina Tworóg

okres realizacji projektu: rok 2010

Budowa chodnika Boruszowice ul. Szkolna

okres realizacji projektu: rok 2009

Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Tworóg


1 2 3 4