logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

16.01.2023r.

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 1 marca 2023 roku o godzinie 10.00  i 11.30  i  13.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg  przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostaną przeprowadzone pierwsze nieograniczone przetargi ustne na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg.

Szczegóły >> BIP

10.01.2023r.

Nieruchomości do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 11.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Tworogu, Boruszowicach, Kotach, Świniowicach, Wojsce, Brynku, Hanusku i Mikołeska.
Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.

12.12.2022r.

Warunki zabudowy

Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy budynku mieszkalnego w Brynku.

Szczegóły >> BIP

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 12 stycznia 2023 roku o godzinie 10.00 i 11.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostaną przeprowadzone pierwsze nieograniczone przetargi ustne na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg.

Szczegóły>>BIP

05.12.2022r.

Lokal na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 18 stycznia 2023 roku o godzinie 12.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostanie przeprowadzony pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Boruszowicach przy ulicy Sosnowej 2/2.

Szczegóły >>BIP

29.11.2022r.

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 18 stycznia 2023 roku o godzinie 11.00 i 13.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostaną przeprowadzone drugie nieograniczone przetargi ustne na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg.

Szczegóły>>BIP