logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

22.11.2019r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 22.11.2019 r. do dnia 13.12.2019 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Tworogu, Brynku, Świniowicach, Boruszowicach, Hanusku, Wojsce i Kotach. Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.

29.10.2019r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 30 października 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 20 listopada 2019r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej.

11.10.2019r.

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącą własność gminy Tworóg.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, usytuowanymi przy ulicy Zamkowej 12.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 roku, o godz.11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16.


13.09.2019r.

Nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 22 października 2019 roku o godzinie 9.00, 10.00 i 11.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostaną przeprowadzone nieograniczone przetargi ustne na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg, położonych w Boruszowicach oraz w Tworogu.
Dokumenty do pobrania> BIP>Ogłoszenia

09.07.2019r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 09.07.2019 r. do dnia 29.07.2019 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Tworogu, Brynku, Świniowicach, Boruszowicach, Hanusku, Połomii, Wojsce i Kotach Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.
Szczegóły BIP>Zarządzenia

03.06.2019r.

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącą własność gminy Tworóg.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2019 roku, o godz.11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16.