logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

19.06.2018r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 19 czerwca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 10 lipca 2018r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.


19.06.2018r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 19.06.2018 r. do dnia 10.07.2018 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Tworogu.

Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.


01.06.2018r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 01.06.2018 r. do dnia 22.06.2018 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Świniowicach, Boruszowicach, Brynku, Tworogu, Hanusku, Kotach oraz Połomii. Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.

01.06.2018r.

Nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że  dnia 5 września 2018 roku  o godzinie 10.00, w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg  przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu  
zostanie przeprowadzony pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg, położonych w Brynku przy ulicy Tarnogórskiej.


Dodatkowe pliki do pobrania:
30.05.2018r.

Nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 4 lipca 2018 roku o godzinie 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostaną przeprowadzone pierwsze nieograniczone przetargi ustne na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg, położonych w Brynku przy ulicy Bocznej.

Dodatkowe pliki do pobrania:
22.05.2018r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Tworóg ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącą własność gminy Tworóg.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, usytuowanymi przy ulicy Zamkowej 12 w miejscowości Tworóg, gmina Tworóg, powiat Tarnogórski.