logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

09.07.2019r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 09.07.2019 r. do dnia 29.07.2019 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Tworogu, Brynku, Świniowicach, Boruszowicach, Hanusku, Połomii, Wojsce i Kotach Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.
Szczegóły BIP>Zarządzenia

03.06.2019r.

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącą własność gminy Tworóg.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2019 roku, o godz.11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16. 

24.05.2019r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 24 maja 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 14 czerwca 2019r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

09.05.2019r.

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 19 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostanie przeprowadzony nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg, położonych w Brynku.

Dodatkowe pliki do pobrania:
12.04.2019r.

Nieruchomości na sprzedaż

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje , o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń (I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 12.04.2019 r. do 03.05.2019 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiącą własność gminy Tworóg : - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położona przy ulicy Zamkowej 12 w Tworogu.
Treść wykazu dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy Tworóg: gmina@tworog.pl

12.03.2019r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Tworóg z dnia 28 lutego 2019 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Szczegóły tutaj