logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

10.07.2017r.

Nieruchomości na sprzedaż

WÓJT GMINY TWORÓG Ogłasza na dzień 24 sierpnia 2017 r. trzeci nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg
Pełna treść ogłoszenia tutaj

30.06.2017r.

Nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od 30 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
Więcej informacji wraz z plikami do pobranie tutaj

30.06.2017r.

Nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że  dnia 29 sierpnia 2017 roku  o godzinie 10.00, 11.00, 12.00, 13.00  w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg  przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu  zostaną przeprowadzone  pierwsze nieograniczone przetargi ustne na zbycie nieruchomości:
- Godz. 10.00  działka o numerze 924/181 i 925/181 k.m. 7 obręb Tworóg
- Godz. 11.00 działka o numerze 752/73 k.m. 1 obręb Brynek
- Godz. 12.00 działka o numerze 291/280 k.m. 2 obręb Hanusek
- Godz. 13.00 działka o numerze 1475/115 k.m. 7 obręb Tworóg
Więcej informacji wraz z plikami do pobranie tutaj

30.06.2017r.

Nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że  dnia 24 sierpnia 2017 roku  o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg  przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostanie przeprowadzony  pierwszy ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości:
- dz. nr 983/122 położona w Tworogu przy ulicy Leśnej
Więcej informacji wraz z plikami do pobranie tutaj

14.06.2017r.

Unieważnienie przetargu

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25.05.2017r.
Więcej informacji tutaj

11.05.2017r.

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej przy ulicy Zamkowej 12, stanowiącej własność gminy Tworóg.