logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

29.03.2016r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od 29 marca 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie.
Treść wykazu do pobrania tutaj

29.03.2016r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od 29 marca 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.
Treść wykazu do pobrania tutaj

16.03.2016r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje , o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 15.03.2016 r. do 04.04.2016 r. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy:
1/ lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Kościuszki 33/2 w Tworogu,

29.02.2016r.

Nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym i gospodarczym stanowiącą własność gminy Tworóg.

16.02.2016r.

Przetarg - nieruchomości do sprzedaży

Wójt gminy Tworóg Ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Lokalowych stanowiących własność gminy Tworóg.

16.02.2016r.

Przetarg - nieruchomości do sprzedaży

Wójt gminy Tworóg Ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Lokalowych stanowiących własność gminy Tworóg.