logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

14.06.2017r.

Unieważnienie przetargu

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25.05.2017r.
Więcej informacji tutaj

11.05.2017r.

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej przy ulicy Zamkowej 12, stanowiącej własność gminy Tworóg.


28.04.2017r.

Wykaz nieruchomości do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

20.04.2017r.

Nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 25 maja 2017 roku o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostanie przeprowadzony pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości:

  • dz. nr 438/10 położona w Świniowicach przy ulicy Wiejskiej

Dodatkowe pliki do pobrania:
24.03.2017r.

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 24.03.2017 r. do 13.04.2017 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom:
1/Lokale mieszkalne położone w budynku przy ulicy Słowackiego 18 w Tworogu o numerach porządkowych: 1, 2, 3, 5.
2/Lokale mieszkalne położone w budynku przy ulicy Słowackiego 20 w Tworogu o numerach porządkowych: 1, 2, 3, 4, 5.

20.03.2017r.

Nieruchomości przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste

Wójt Gminy Tworóg działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro ) Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni tj. od dnia 20.03.2017r. do 10.04.2017r. wykazu nieruchomości położonych w Tworogu, w Nowej Wsi Tworoskiej oraz w Połomii, stanowiących własność Gminy Tworóg przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu położonych w Tworogu.Dodatkowe pliki do pobrania: