logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

28.07.2015r.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Nieruchomości na sprzedaż - Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że w dniu 10 września  2015 roku od godz. 9.00, 11.00 i 12.30
w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16  zostaną przeprowadzone pierwsze nieograniczone przetargi ustne na zbycie działek:
- dz. nr 430/10 i 532/10 obręb Świniowice przy ul. Wiejskiej 
- dz. nr 810/79 obręb Boruszowice przy ulicy Składowej
- dz. nr 827/109 obręb Tworóg przy ulicy Wierzbowej
Pełna treść ogłoszenia oraz oświadczenie do pobrania


27.07.2015r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Tworóg informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 28.07.2015 r. do dnia 18.08.2015 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Świniowicach, Hanusku, Boruszowicach, Tworogu, Nowej Wsi Tw., Wojsce, Brynku oraz Kotach.
Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wewn. 41.

02.06.2015r.

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

WÓJT GMINY TWORÓG OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

znajdującego się w budynku przy ul. Zamkowej 35 w Tworogu, o powierzchni 23 m2

  • sposób użytkowania: działalność handlowa,
  • stawka wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 12,00 zł netto

Wadium w wysokości 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2015 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 ( sala posiedzeń – parter).

Wadium na przetarg na wynajem lokalu użytkowego należy wpłacić do dnia 30 czerwca 2015 roku na konto Gminy Tworóg: BS Tworóg 16 8466 0002 0000 2088 2000 0002.  Wadium przepada na rzecz Gminy Tworóg, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia umowy na piśmie. Przetarg będzie prowadzony na podstawie regulaminu dostępnego w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, pokój 102, tel. 32/285-74-93, 887301304.

Wyżej wymieniony lokal będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Urzędu Gminy Tworóg. 

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony trzech lat, z mocą obowiązującą od 25 lipca 2015 roku.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Tworóg www.tworog.pl). 

Wójt Gminy Tworóg zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


14.04.2015r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje ,o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń (I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 14.04.2015 r. do 05.05.2015 r.wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg, przeznaczonej do wynajmu w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:
1/ lokal użytkowy położony w budynku przy ulicy Zamkowej 35 w Tworogu.

Archiwalny
14.04.2015r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje ,o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 15.04.2015 r. do 05.05.2015 r.wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy:
1/ lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Kościuszki 31/F w Tworogu,

Archiwalny
07.04.2015r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 08.04.2015 r. do dnia 29.04.2015 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Świniowicach, Hanusku, Boruszowicach, Polomii, Tworogu oraz Kotach.
Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wewn. 41.

Archiwalny