logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

12.02.2014r.

Działki na sprzedaż

Działki rolne na sprzedaż Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że w dniu 24 marca 2014 roku od godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16 zostaną przeprowadzone drugie ograniczone przetargi ustne na zbycie działek: -
 dz. nr 826/102 i 827/102 k.m. 1 Wojska III położone w miejscowości Wojska w pobliżu ul. Poznańskiej 
- dz. nr 824/102 k.m. 1 Wojska III położone w miejscowości Wojska w pobliżu ul. Poznańskiej 
- dz. nr 179/19 k.m. 4 położona w miejscowości Wojska w pobliżu ulicy Kolonia Ameryka 
- dz. nr 402/105 k.m.2 Boruszowice położona w Boruszowicach przy ul Obrońców Pokoju 
W przetargu mogą brać udział osoby figurujące w ewidencji podatkowej podatku rolnego Gminy Tworóg.

Archiwalny
12.02.2014r.

Działki na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że w dniu 17 marca 2014 roku od godz. 9.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16 zostaną przeprowadzone pierwsze nieograniczone przetargi ustne na zbycie działek: 
-dz. nr 494/231 k.m. 1 obręb Brynek w pobliżu ul. Kolejowej w Brynku

Archiwalny
12.02.2014r.

Działki na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że w dniu 17 marca 2014 roku od godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16 zostaną przeprowadzone drugie nieograniczone przetargi ustne na zbycie działek: 
- dz. nr 771/163, 769/163, 768/163, 767/163 obręb Brynek k.m.1 (pomiędzy ul. Tarnogórską a ul. Zamkową), 
- dz. nr 195/13, 77/13 obręb Tworóg k.m.3 przy ulicy Świniowickiej 
- dz. nr 684/10, 685/10, 686/10 i 687/10 k.m.4 obręb Świniowice przy ul. Wiejskiej,

Archiwalny
30.12.2013r.

Wykaz nieruchomości do sprzedazy

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16  na okres 21 dni, od 30.12.2013 r. do 20.01.2014 r.wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg,przeznaczonej do sprzedaży:
1/  w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom:
- lokal mieszkalny położony w budynku jednorodzinnym, położony przy ulicy  Cegielnia 1  w  miejscowości Brynek.

Archiwalny
24.12.2013r.

Działki rolne na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że w dniu 30 stycznia 2014 roku od godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16  zostaną przeprowadzone pierwsze ograniczone przetargi ustne na zbycie działek: 
- dz. nr 826/102 i 827/102 k.m. 1 Wojska III położone w miejscowości Wojska w pobliżu ul. Poznańskiej
- dz. nr 824/102  k.m. 1 Wojska III położone w miejscowości Wojska w pobliżu ul. Poznańskiej
- dz. nr 179/19 k.m. 4 położona w miejscowości Wojska w pobliżu ulicy Kolonia Ameryka
- dz. nr 402/105 k.m.2 Boruszowice położona w Boruszowicach przy ul Obrońców Pokoju 
W przetargu mogą brać udział osoby figurujące w ewidencji podatkowej podatku rolnego Gminy Tworóg. 
Pełna treść ogłoszenia i dokumenty do pobrania

Archiwalny
24.12.2013r.

Działki inwestycyjne na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że w dniu  30 stycznia 2014 roku od godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16  zostaną przeprowadzone pierwsze nieograniczone przetargi ustne na zbycie działek: 
- dz. nr 1205/15 k.m.5 obręb Tworóg położona w Tworogu przy ul. Tarnogórskiej.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 stycznia 2014 roku od godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg. 
Pełna treść ogłoszenia i oświadczenie do pobrania


Archiwalny