logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

14.04.2015r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje ,o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 15.04.2015 r. do 05.05.2015 r.wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy:
1/ lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Kościuszki 31/F w Tworogu,

Archiwalny
07.04.2015r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 08.04.2015 r. do dnia 29.04.2015 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Świniowicach, Hanusku, Boruszowicach, Polomii, Tworogu oraz Kotach.
Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wewn. 41.

Archiwalny
07.04.2015r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 07 kwietnia 2015 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy (Tworóg ul. Zamkowa 16) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Treść wykazu do pobrania tutaj

Archiwalny
10.03.2015r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje ,o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 10.04.2015 r. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg, przeznaczonej do sprzedaży.
BIP>>Zarządzenia

Archiwalny
26.01.2015r.

Działki na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że w dniu 02 kwietnia 2015 roku od godz. 10.00  w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16  zostaną przeprowadzone drugie nieograniczone przetargi ustne na zbycie działek:
- dz. nr 332/145, 327/146, 328/145, 403/146 obręb Brynek przy ul. Tarnogórskiej
- dz. nr 492/231, 64/2 obręb Brynek przy ulicy Pyskowickiej i Kolejowej
- dz. nr 65/2 obręb Brynek przy ulicy Pyskowickiej
Niezbędne dokumenty do pobrania tutaj.

Archiwalny
19.01.2015r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 20 stycznia 2015r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy (Tworóg ul. Zamkowa 16) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Treść wykazu do pobrania tutaj

Archiwalny