logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

16.09.2013r.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Wójt Gminy Tworóg na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 nr 102 poz. 651), odwołuje ogłoszony na dzień 19 września 2013 r. pierwszy przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości działki nr 494/231 o pow. 0,1528 ha, położonej w obrębie Brynek przy ulicy Kolejowej, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1T/00041983/2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 8700,00 zł., a wadium 870,00 zł.
Przetarg odwołany został ze względu na błąd pisarski w numerze geodezyjnym działki.

Wójt Gminy Tworóg
/-/ Eugeniusz Gwóźdź


Archiwalny
14.08.2013r.

Przetargi - zbycie działek

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że w dniu 19 września 2013 roku od godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16  zostaną przeprowadzone pierwsze nieograniczone przetargi ustne na zbycie działek:
- dz. nr 771/163, 769/163, 768/163, 767/163 obręb Brynek k.m.1 (pomiędzy ul. Tarnogórską a ul. Zamkową),
- dz. nr 195/13, 77/13 obręb Tworóg k.m.3 przy ulicy Świniowickiej 
- dz. nr 1125/170, 1123/170, 1124/170, 1136/170, 1137/170 obręb Nowa Wieś Tworoska k.m.1 dod.2 przy ul. Borówkowej,
- dz. nr 684/10, 685/10, 686/10 i 687/10 k.m.4  obręb Świniowice przy ul. Wiejskiej,
- dz. nr 873/30, 874/30 k.m. 2 obręb Boruszowice  przy ul Łączności-dz. nr 494/213 k.m. 1  obręb Brynek przy ul. Kolejowej
- dz nr 334/59, 360/59 k.m. 2 Hanusek obręb Hanusek przy ul. Bolesława Chrobrego


Archiwalny
29.05.2013r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od 31 maja 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy (Tworóg ul. Zamkowa 16) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Archiwalny
29.04.2013r.

Sprzedaż nieruchomości lokalowych

WÓJT GMINY TWORÓG ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości lokalowych:
I. Lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Armii Krajowej 13/3 w miejscowości Boruszowice.
II. Lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Kościuszki 31 G/1 w miejscowości Tworóg.
III. Lokal mieszkalny położony w budynku przy ul.Słowiańskiej 10/6 w miejscowości Hanusek. 
IV. Budynek w którym usytuowane są trzy lokale użytkowe, położony przy ul. Składowej 4 w miejscowości Boruszowice.    
Przetarg odbędzie się  w  dniu 29 maja 2013 roku , o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg, ul.Zamkowa 16.Archiwalny
15.01.2013r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16,na okres 21 dni, tj. od 18.01.2013 r. do 08.02.2013 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Wojsce, Boruszowicach, Hanusku, Świniowicach, Kotach, Połomii oraz Tworogu. Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wewn. 41.

Archiwalny
02.11.2012r.

Sprzedaż lokali mieszkalnych

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że w dniu 3 grudnia 2012 roku zostaną przeprowadzone nieograniczone przetargi ustne na zbycie następujących nieruchomości lokalowych :
- Lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Armii Krajowej 13/3 w miejscowości Boruszowice.
- Lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Kościuszki 31 G/1 w miejscowości Tworóg.
- Lokal mieszkalny położony w budynku przy ul.Słowiańskiej 10/1 w miejscowości Hanusek.
- Lokal mieszkalny położony w budynku przy ul.Słowiańskiej 10/6 w miejscowości Hanusek.
- Budynek w którym usytuowane są trzy lokale użytkowe, położony przy ul.Składowej 4 w miejscowości Boruszowice.
Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj. 

Archiwalny