logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

01.02.2012r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że dnia 3 lutego br. w siedzibie Urzędu Gminy (Tworóg, ul.Zamkowa 16) na okres 21 dni, zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Treść wykazu do pobrania tutaj.

Archiwalny
09.12.2011r.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, na okres 21 dni, tj. od 09.12.2011 r. do 29.12.2011 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brynku, Kotach, Boruszowicach, Hanusku, Świniowicach oraz Tworogu.
Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wewn. 41.

Archiwalny
25.11.2011r.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Zarządzenie Nr 381/333/2011 Wójta Gminy Tworóg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie: wywieszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 382/334/2011 Wójta Gminy Tworóg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie: wywieszenia do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Archiwalny
14.10.2011r.

Nieruchomości do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16,na okres 21 dni, tj. od 14.10.2011 r. do 04.11.2011 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Boruszowicach, Hanusku, Świniowicach oraz Tworogu. Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wewn. 41.

Archiwalny
29.07.2011r.

Zarządzenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 232/184/2011 Wójta Gminy Tworóg z dnia 28 lipca 2011 r. W sprawie przyjęcia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Szczegóły>>BIP>>Zarządzenia

Archiwalny
22.04.2011r.

Nieruchomość na sprzedaż

WÓJT GMINY TWORÓG Informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, na okres 21 dni, tj. od 12.04.2011 r. do 13.05.2011 r. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy:
lokal mieszkalny położony w Brynku, ul. Wiejska 17/2.

Archiwalny