logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

13.04.2011r.

Nieruchomości gruntowe na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg informuje, że w dniu 16 maja 2011 roku od godz. 12.00 w Sali Posiedzeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg w Tworogu przy ul.Zamkowej 16 odbędą się przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych (działek budowlanych) położonych w Brynku pomiędzy ulicą Zamkową a ul.Tarnogórską


Dodatkowe pliki do pobrania:
Archiwalny
11.03.2011r.

Nieruchomości na sprzedaż

WÓJT GMINY TWORÓG Informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, na okres 21 dni, tj. od 11.03.2011 r. do 01.04.2011 r. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy.
Koty, ul. Szkolna 4/1Koty, ul. Szkolna 4/2Koty, ul. Szkolna 4/3Boruszowice, ul. Armii Krajowej 13/1

Archiwalny
14.01.2011r.

Nieruchomość na sprzedaż

WÓJT GMINY TWORÓG Informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, na okres 21 dni, tj. od 14.01.2011 r. do 04.02.2011 r. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy. Lokal mieszkalny położony w Tworogu, przy ul. Kościuszki 31 E/1.


Archiwalny
18.10.2010r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG o g ł a s z a PIERWSZY OGRANICZONY PRZETARG USTNY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ który odbędzie się w dniu 22 listopada 2010 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16 do osób legitymujących się własnością dz. nr 329/82 i 323/82 obręb Hanusek k.m.1

  1. Działka nr 267/79 obręb Hanusek k.m.1

Dodatkowe pliki do pobrania:
Archiwalny
18.10.2010r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG o g ł a s z a PIERWSZE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH które odbędą się w dniu 22 listopada 2010 r. w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16

  1. Godz. 10.30 - działka położona w Boruszowicach przy ul. Obrońców Pokoju
  2. Od godz. 10.45 - nieruchomości położone w Brynku pomiędzy ul. Tarnogórską a ul. Zamkową
  3. Od godz. 12.00 - nieruchomości położone w Tworogu przy ul. Kościuszki

Dodatkowe pliki do pobrania:
Archiwalny
08.10.2010r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem porządkowym 3 przy ulicy Armii Krajowej 13 w miejscowości Boruszowice.

Archiwalny