logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

19.08.2010r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, na okres 21 dni, tj. od 20.08.2010 r. do 10.09.2010 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Boruszowicach, Hanusku, Brynku i w Tworogu. Informacja pod numerem telefonu 285-74-93 wew. 42

Archiwalny
25.06.2010r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego przy ulicy Armii Krajowej 13/3 w miejscowości Boruszowice.

Archiwalny
23.04.2010r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG Informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, na okres 21 dni, tj. od 23.04.2010 r. do 14.05.2010 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym położona w Boruszowicach. Informacja pod numerem telefonu 285-74-93 wew.. 42

Archiwalny
15.01.2010r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego literą porządkową D położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Składowej 16 w miejscowości Boruszowice.

Archiwalny
15.12.2009r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni tj. od 12.12.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży:

  • na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Boruszowicach, przy ul. Składowej 14C
  • w trybie publicznego ustnego przetargu nieograniczonego: lokal mieszkalny położony w Boruszowicach, przy ul. Składowej 16D.

Archiwalny
20.11.2009r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni tj. od 20.11.2009 r. do 11.11.2009 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom:

  • lokal mieszkalny położony w Tworogu , przy ul. Kościuszki 31D/2

Archiwalny