logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

11.07.2008r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg INFORMUJE przetarg na działkę 435/10 o pow. 0.25 20 ha, który miał się odbyć w dniu 14 lipca br. o godz. 13.00 został odwołany z przyczyn błędnego opisu nieruchomości w treści ogłoszenia o przetargu. W treści ogłoszenia było: (&) Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona i wykorzystywana na cele rolnicze(&). Jak wynika z stanu faktycznego nieruchomość ta jest częściowo ogrodzona, częściowo wykorzystywana na cele rolnicze - łąka, a częściowo jako skład maszyn rolniczych.

Archiwalny
04.07.2008r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od 04.07.2008 r. do 25.07.2008 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

- w trybie bezprzetargowym (dotychczasowym najemcom):

  1. lokal mieszkalny położony w miejscowości Tworóg, przy ulicy Kościuszki 33/3,
  2. lokal mieszkalny położony w miejscowości Tworóg, przy ulicy Kościuszki 33/4.

Archiwalny
11.06.2008r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od 06.06.2008 r. do 27.06.2008 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

- w trybie bezprzetargowym (dotychczasowym najemcom):

  1. lokal mieszkalny o pow. 62,10 m2, położony w miejscowości Boruszowice, przy ulicy Składowej 16A,
  2. lokal mieszkalny o pow. 82,18 m2, położony w miejscowości Koty Pusta Kuźnica 4A

Archiwalny
03.06.2008r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG ogłasza w dniu 14 lipca 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy, przy ul Zamkowej 16 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu odbędą się ustne nieograniczone przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych.

Archiwalny