logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

16.11.2009r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego literą porządkową A położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Słowiańskiej 6 w miejscowości Hanusek.

Archiwalny
14.08.2009r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni ,tj .od 14.08.2009 r. do 03.09.2009 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży:

 1. na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych:
  - w Tworogu, przy ul.Kościuszki 31A,
  - w Tworóg, przy ul.Kościuszki 31 C,
  - w Tworogu przy ul.Kosciuszki 31D/1,
  - w Tworóg, przy ul.Kościuszki 31 E/2,
 2. w trybie publicznego ustnego przetargu nieograniczonego:
  - lokal mieszkalny położony w Hanusku ,przy ul.Słowiańskiej 6 A

Archiwalny
23.07.2009r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG ogłasza DRUGI NIEOGRANICZONY PRZEARG USTNY NA ZBYCIE N I E R U C H O M O Ś C I G R U N T O W E J (tereny usług przy drodze krajowej DK 11 ) który odbędzie się w dniu 30 września 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul.Zamkowej 16 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu o godz. 11.00 (pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 maja 2009 r.

Dodatkowe pliki do pobrania:
Archiwalny
30.06.2009r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, tj .od 19.06.2009 r. do 09.07.2009 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych:

 • w Hanusku, przy ul.Słowiańskiej 4 B
 • w Hanusku, przy ul.Słowiańskiej 4 C
 • Boruszowicach, przy ul.Składowej 10 A

Archiwalny
10.04.2009r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001 roku ,poz.1591 z późn. zmianami ).

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego literą porządkową B położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 31 w miejscowości Tworóg.


Archiwalny
23.03.2009r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni ,t .od 20.03.2009 r. do 10.04.2009 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych:

 • w Brynku, przy ul. Tarnogórskiej 13
 • w Świniowicach, przy ul. Wiejskiej 79

Archiwalny