logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

13.02.2009r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 został wywieszony na okres 21 dni ,tj .od 13.02.2009 r. do 06.03.2009 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

  • lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Kościuszki 31 B w miejscowości Tworóg

Archiwalny
02.02.2009r.

Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG ogłasza, że w dniu 04 marca 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy, przy ul. Zamkowej 16 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu o godz. 10.00 odbędzie się nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Świniowice k.m.4.

Archiwalny
13.11.2008r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od 07.11.2008 r. do 28.11.2008 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

- w trybie bezprzetargowym (dotychczasowym najemcom):

  1. lokal mieszkalny położony w miejscowości Tworóg, przy ulicy Kościuszki 33/1

Archiwalny
13.11.2008r.

Ogłoszenie

Informujemy, że w ogłoszeniu na stronach internetowych tut. Urzędu z dnia 12.11.2008 r. wkradł się błąd pisarski jest : od 12.11.2008 r. do 02.12.2008 r. winno być od 12.11.2008 r. do 03.12.2008 r..

Archiwalny
12.11.2008r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 12.11.2008 r. do 02.12.2008 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Archiwalny
11.07.2008r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg INFORMUJE przetarg na działkę 435/10 o pow. 0.25 20 ha, który miał się odbyć w dniu 14 lipca br. o godz. 13.00 został odwołany z przyczyn błędnego opisu nieruchomości w treści ogłoszenia o przetargu. W treści ogłoszenia było: (&) Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona i wykorzystywana na cele rolnicze(&). Jak wynika z stanu faktycznego nieruchomość ta jest częściowo ogrodzona, częściowo wykorzystywana na cele rolnicze - łąka, a częściowo jako skład maszyn rolniczych.

Archiwalny