logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

03.12.2021r.

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 19 stycznia 2022 roku o godzinie 11.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostanie przeprowadzony pierwszy ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg, położonych w Połomii.

30.09.2021r.

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 10 listopada 2021 roku o godzinie 10.00 i 11.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostanie przeprowadzony pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg.

19.08.2021r.

Przetarg na najem lokalu

WÓJT GMINY TWORÓG OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Zamkowej 35 w Tworogu. Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2021 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 ( sala posiedzeń - parter).
Szczegóły>BIP>Ogłoszenia

19.08.2021r.

Nieruchomość na wynajem

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 20 września 2021 roku o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostanie przeprowadzony nieograniczony przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul.Zamkowej 35 w Tworogu.

23.07.2021r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 23 lipca 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 13 sierpnia 2021r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy."

16.07.2021r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 16 lipca 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 6 sierpnia 2021r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego.