logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

16.07.2021r.

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 30 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostanie przeprowadzony pierwszy nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg.

18.06.2021r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 18 czerwca 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 9 lipca 2021r. wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego i ograniczonego.
Dokumenty do pobrania BIP>Ogłoszenia

28.05.2021r.

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy
-lokal mieszkalny oznaczony numerem porządkowym 3 położony w budynku przy ulicy armii krajowej 13 w miejscowości Boruszowice
BIP>>Ogłoszenia

27.05.2021r.

Działki do dzierżawy

Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Tworóg z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

25.05.2021r.

Przetarg - dzierżawa nieruchomości

WÓJT GMINY TWORÓG OGŁASZA pierwsze nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg z przeznaczeniem na cele rolne na okres do 3 lat.

26.03.2021r.

Przetarg na najem lokalu

WÓJT GMINY TWORÓG OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO znajdującego się w budynku przy ul. Zamkowej 35 w Tworogu.

Szczegóły BIP>Ogłoszenia