logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / nieruchomości

26.03.2021r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 26 marca 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 16 kwietnia 2021r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia."
Szczegóły BIP>Ogłoszenia

18.03.2021r.

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 28 kwietnia 2021 roku o godzinie 11.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostanie przeprowadzony drugi nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg.
Szczegóły: BIP>Ogłoszenia

19.02.2021r.

Nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 24 marca 2021 roku o godzinie 10.00 oraz 12.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostaną przeprowadzone pierwsze nieograniczone przetargi ustne na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania tutaj: BIP>Ogłoszenia

16.02.2021r.

Odwołanie przetargu

Wójt Gminy Tworóg na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.0.1990 t.j), odwołuje ogłoszony na dzień 24 lutego 2021r. na godzinę 12.00 pierwszy przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, (działka 641/89) położonej w obrębie Tworóg, Przetarg odwołany został ze względu na brak wykazania w ogłoszeniu o przetargu na zbycie nieruchomości, obciążeń i zobowiązań jakim podlega zbywana nieruchomość.
Szczegóły: BIP>Ogłoszeia

05.02.2021r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 05.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Tworogu, Brynku, Nowej Wsi Tw., Boruszowicach, Hanusku, Kotach, Wojsce i Świniowicach.
Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.
Szczegóły: BIP>>Zarządzenia

05.02.2021r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Wójt Gminy Tworóg informuje, że od dnia 5 lutego 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg ul. Zamkowa 16) na okres 21 dni, to jest do dnia 26 lutego 2021r. wywieszony jest wykaz nieruchomości – lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia na działalność handlową lub usługową w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegóły: BIP>>Zarządzenia