logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / obwieszczenia

05.08.2021r.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Śląski w dniu 23 lipca 2021r. wydał decyzję nr 3/2021, znak sprawy: IFXID.747.14.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji projektowej SP Tworóg realizowana w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy SP Tworóg II”.

21.07.2021r.

Obwieszczenie - plany miejscowe

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu:
w- rejonie ulic Tarnogórskiej, Wspólnej oraz Łącznej w Brynku,
- przy ulicy Studziennej w Kotach,
- sołectwa Świniowice,
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów miejscowych do dnia 15 sierpnia 2021 r.

16.07.2021r.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IIFXIII.747.14.2021 z 09-07-2021: podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji projektowej SP Tworóg realizowana w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy SP Tworóg II”.

02.07.2021r.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.5.2021 z 25.06.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. ,,Budowa mostu przez ciek Blaszynówka w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Tworóg"

28.06.2021r.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.7.2021 z 26.06.2021 r. „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Tworóg – Kędzierzyn” w ramach budowy gazociągu Tworóg – Kędzierzyn – Zdzieszowice – Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – teren węzła Tworóg”.

07.09.2020r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE zawiadamia się, że na wniosek firmy TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu działającej przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Byrczek ELBART wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: ,,budowa sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr 29/10, 28/12 i 32 obręb Koty, gmina Tworóg".

1 2 3 4 5 6 7