logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / obwieszczenia

27.09.2018r.

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 24 września 2018r. została wydana na rzecz PGL LP Nadleśnictwa Brynek działającego przez pełnomocnika Pana Janusza Kowalczyka decyzja nr 175/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego w oddziale 71i Leśnictwa Krywałd tzw. "Zbiornik Groszowy" na terenie działki nr ewid. 45, obręb Koty, gmina Tworóg.

Aktualny
11.06.2018r.

Obwieszczenie

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.


Aktualny
24.04.2018r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg  oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg.

Aktualny
10.07.2017r.

Obwieszczenie - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Zawiadomienie o dookreśleniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego zespołu zabudowy Kolonii Fabrycznej w Boruszowicach (gm. Tworóg, pow. tarnogórski) z dn. 30.06.2017, znak: K-RD.5130.20.2013.PŚ.


Archiwalny
10.10.2016r.

Obwieszczenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego zespołu zabudowy kolonii fabrycznej w Boruszowicach (gmina Tworóg, powiat tarnogórski)


Archiwalny
15.04.2016r.

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tworóg o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Bocznej, Kasztanowej i Wiejskiej w Brynku.
Pełna treść obwieszczenia dostępna tutaj

Archiwalny
1 2 3 4 5 6