logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / obwieszczenia

25.02.2014r.

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowany gazociąg wysokoprężny relacji Tworóg – Kędzierzyn Koźle.

08.11.2010r.

Obwieszczenie

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam , że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie wodociągu na działkach nr 19, 109/18 i 73/26 obręb Brynek.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją , uzyskania wyjaśnień w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń . Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, pok. nr 102 , w godzinach pracy urzędu ( tel. 032 285-74-93 wew. 41).


08.11.2010r.

Obwieszczenie

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam , że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie wodociągu na działkach nr 363/112, 197/111 , 296/26, 187, 371/109 i 364/112 obręb Tworóg.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją , uzyskania wyjaśnień w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń . Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, pok. nr 102 , w godzinach pracy urzędu ( tel. 032 285-74-93 wew. 41).


04.11.2010r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tworóg

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam , że została wydana decyzja nr 307/2010 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działce nr 957/98 k.m.1 obręb Koty w ulicy Sosnówka.

Zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zapoznać się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 ( pok. nr 102), w godzinach pracy urzędu.


04.11.2010r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tworóg

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam , że została wydana decyzja nr 311/2010 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej wraz z dwoma przyłączami gazu do budynków mieszkalnych, przewidziana do realizacji na działce nr 161/49, 326/34, 330/34 i 349/34 k.m.2 obręb Koty przy ulicy Piaskowej.

Zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zapoznać się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 ( pok. nr 102), w godzinach pracy urzędu.


15.09.2010r.

Obwieszczenie

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam , że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 957/98 obręb Koty, ul. Sosnówka k.m. 1.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją , uzyskania wyjaśnień w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń . Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, pok. nr 102 , w godzinach pracy urzędu ( tel. 032 285-74-93 wew. 41).


1 2 3 4 5 6 7