logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / obwieszczenia

23.04.2009r.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Tworóg zawiadamia, że została wydana decyzja nr 149/2009 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Tworóg w ramach działek o numerach: 929/43, 1049/43 i 1115/43.

25.03.2009r.

Obwieszczenie

Wójta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

04.03.2009r.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego. Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z póź. zm.) zawiadamiam ,

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Zamkowej w Tworogu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją , uzyskania wyjaśnień w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń . Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, pok. nr 103 ( tel. 032 285-74-93 wew. 42).


06.02.2009r.

Obwieszczenie

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej informuje wszystkich mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, że do 15 lutego 2009 roku został przedłużony termin przesyłania prac konkursowych dot. Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie (CSR).

21.01.2009r.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) zawiadamiam,

że została wydana decyzja nr 7/2009 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej DN40PE do budynku mieszkalnego w obrębie Tworóg w ramach działek o numerach: 1147/464, 759/51, 1049/43 i 111/43

Zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niemniejszego obwieszczenia, zapoznać się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 (pok. nr 103) w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Tworóg
inż. Eugeniusz Gwóźdź


19.12.2008r.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z póź. zm.) zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego działki nr 929/43 ,1049/43, 1115/43 obręb Tworóg, k.m.5 .

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją , uzyskania wyjaśnień w sprawie, złożenia pisemnych wniosków i zastrzeżeń . Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, pok. nr 103 ( tel. 032 285-74-93 wew. 42).


1 2 3 4 5 6 7