logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

01.08.2020r.

Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych w roku 2020

Możesz złożyć wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach gdzie  (zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy.
Dzięki temu możesz otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy.Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany (PZ),  Dzięki PZ możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym.
Wszystkie informacje w związku z złożeniem wniosku wystąpieniem strat spowodowanych przez susze znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa  pod poniżej podanym adresem
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Aktualny
04.05.2020r.

Konkurs - Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

Urząd marszałkowski Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w XXI edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

Aktualny
21.04.2020r.

„Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Tworóg w ramach programu „Zdalna szkoła” zdobyła dofinansowanie w wysokości 59 920,00 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarek oraz modemów, dla uczniów gminnych szkół. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami domowych komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Aktualny
02.03.2020r.

Autobus na sprzedaż

Urząd Gminy w Tworogu oferuje do sprzedaży Autobus szkolny Autosan.
Cena pojazdu: 63.600 netto

Aktualny
28.02.2020r.

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - 2020

Przekazujemy informację o liście punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2020 roku.

Dodatkowe pliki do pobrania:
Aktualny
05.11.2019r.

Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wydaniu decyzji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn. Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany.

Archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19