logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

01.12.2020r.

Polowania zbiorowe

Nadleśnictwo Brynek informuje, że w dniach 04,11.12.2020 r. na terenie zarządzanego OHZ LP „Tworóg” przeprowadzone zostaną polowania zbiorowe.

Polowania odbędą się w godzinach od 7:00 do 17:00. Do polowania uwzględnia się wszystkie kompleksy leśne znajdujące się w zasięgu obwodów łowieckich wchodzących w skład zarządzanego OHZ-tu LP, tj.:- nr 89 (teren obejmujący Gminy: Koszęcin, Kalety, Tarnowskie Góry, Tworóg),

- nr 90 (teren obejmujący Gminy: Koszęcin, Lubliniec, Krupski Młyn, Tworóg).

Zasięg obwodów łowieckich w granicach w których prowadzone będą polowania zbiorowe zaznaczony został na załączonej do pisma mapie. Jednocześnie Nadleśnictwo Brynek informuje, że istnieje dodatkowa możliwość zapoznania się, co do miejsc wykonywania planowanych polowań, poprzez skorzystanie na portalu internetowym Bank Danych o Lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy) z darmowych map przeglądowych gospodarki łowieckiej zawierające w swojej treści m.in. przedmiotowe granice obwodów łowieckich, kompleksy leśne w zarządzie LP, nazwy miejscowości oraz szereg innych danych.


Aktualny
01.08.2020r.

Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych w roku 2020

Możesz złożyć wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach gdzie  (zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy.
Dzięki temu możesz otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy.Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany (PZ),  Dzięki PZ możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym.
Wszystkie informacje w związku z złożeniem wniosku wystąpieniem strat spowodowanych przez susze znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa  pod poniżej podanym adresem
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Aktualny
04.05.2020r.

Konkurs - Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

Urząd marszałkowski Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w XXI edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

Aktualny
21.04.2020r.

„Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Tworóg w ramach programu „Zdalna szkoła” zdobyła dofinansowanie w wysokości 59 920,00 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarek oraz modemów, dla uczniów gminnych szkół. Realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami domowych komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Aktualny
02.03.2020r.

Autobus na sprzedaż

Urząd Gminy w Tworogu oferuje do sprzedaży Autobus szkolny Autosan.
Cena pojazdu: 63.600 netto

Aktualny
28.02.2020r.

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - 2020

Przekazujemy informację o liście punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2020 roku.

Dodatkowe pliki do pobrania:
Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19