logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Informacje / ogłoszenia

20.08.2019r.

Informacja o realizacji projektu


Gmina Tworóg, w ramach projektu pt. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 526.242,86 zł (z tego: 497007,14 zł – płatność ze środków europejskich; 29235,72 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego), przy ogólnej wartości projektu 584.714,29 zł. Realizującymi projekt będą wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy. Obejmuje on 3 zadania: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy wraz z doradztwem edukacyjno – zawodowym, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach poszczególnych zadań w szkołach odbywać się będą m.in.: dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające (np. z języka angielskiego, z języka francuskiego), zajęcia pozaszkolne np. wyjazd do Palmiarni w Gliwicach, wyjazd do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, wyjazd do Kopalni Guido w Zabrzu, zajęcia specjalistyczne z logopedą czy pedagogiem, i wiele innych. Doposażone zostaną pracownie m.in. pracownia przyrodnicza, pracownia matematyczna, natomiast nauczyciele będą mogli podnieść swoje kwalifikacje, poprzez udział w szkoleniach.

Agata Radziej

Dyrektor ZOPO w Tworogu


Aktualny
16.07.2019r.

Konkurs na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie od 12 sierpnia do 01 grudnia 2019 r.

Aktualny
20.05.2019r.

Konkurs na realizację zadan publicznych

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie od 24 czerwca do 01 grudnia 2019 r.

Aktualny
25.04.2019r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Zadanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - w okresie od 15.04.2019r. do 15.06.2019r.

Aktualny
06.03.2019r.

Usuwanie azbestu

Wójt Gminy Tworóg informuje, że osoby zainteresowane udziałem w programie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tworóg w 2019 roku” są proszone o zgłoszenie się w terminie do 13.03.2019 r. do tut. Urzędu – pokój 111.

Aktualny
25.01.2019r.

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.
Oferty prosimy składać na nowych drukach.

Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17