logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

04.05.2020r.

Konkurs - Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

Urząd marszałkowski Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w XXI edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

Aktualny
21.04.2020r.

„Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Tworóg w ramach programu „Zdalna szkoła” zdobyła dofinansowanie w wysokości 59 920,00 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarek oraz modemów, dla uczniów gminnych szkół. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami domowych komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Aktualny
02.03.2020r.

Autobus na sprzedaż

Urząd Gminy w Tworogu oferuje do sprzedaży Autobus szkolny Autosan.
Cena pojazdu: 63.600 netto

Aktualny
05.11.2019r.

Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany

Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wydaniu decyzji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn. Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany.

Archiwalny
20.10.2019r.

Polowania zbiorowe

Informacja o najbliższych terminach polowań zbiorowych w okolicznych lasach.

Aktualny
20.08.2019r.

Informacja o realizacji projektu


Gmina Tworóg, w ramach projektu pt. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 526.242,86 zł (z tego: 497007,14 zł – płatność ze środków europejskich; 29235,72 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego), przy ogólnej wartości projektu 584.714,29 zł. Realizującymi projekt będą wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy. Obejmuje on 3 zadania: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy wraz z doradztwem edukacyjno – zawodowym, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach poszczególnych zadań w szkołach odbywać się będą m.in.: dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające (np. z języka angielskiego, z języka francuskiego), zajęcia pozaszkolne np. wyjazd do Palmiarni w Gliwicach, wyjazd do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, wyjazd do Kopalni Guido w Zabrzu, zajęcia specjalistyczne z logopedą czy pedagogiem, i wiele innych. Doposażone zostaną pracownie m.in. pracownia przyrodnicza, pracownia matematyczna, natomiast nauczyciele będą mogli podnieść swoje kwalifikacje, poprzez udział w szkoleniach.

Agata Radziej

Dyrektor ZOPO w Tworogu


Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18