logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

19.09.2011r.

Formularz zgłoszenia opinii

Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Aktualny
29.07.2011r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg.

Aktualny
29.07.2011r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg.

Aktualny
20.06.2011r.

Konsultacje operatorskie

p.n. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”

Zgodnie z art. 3, ust. 61 i 7 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Wójt Gminy Tworóg informuje, iż Urząd Gminy w Tworogu przystępuje do opracowania dokumentacji dla projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”

Przedmiotem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tworóg. W ramach utworzonej sieci powstaną usługi dla administracji publicznej zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyśpieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców.

Projekt ubiegał się będzie o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

W projekcie, jako Partnerzy biorą udział następujące samorządy: Bieruń, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Gliwice, Katowice, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Ornontowice, Pilchowice, Pyskowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tworóg, Wielowieś.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa na konsultacje operatorskie, które odbędą się w dniu 08.07 2011 r. w siedzibie Lidera Projektu tj. Urząd Miasta Gliwice ul. Zwycięstwa 21 o godz. 14: 00, sala nr 146. Celem konsultacji jest przedstawienie przebiegu projektowanej sieci, zebranie opinii, a także sprawdzenie czy na terenie naszej gminy są tereny zagrożone wykluczeniem cyfrowym spowodowane brakiem dostępu do Internetu oraz nowoczesnych form komunikacji.

Archiwalny
20.06.2011r.

Konsultacje społeczne

p.n. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska”
Zgodnie z art. 3, ust. 61 i 7 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Wójt Gminy Tworóg informuje, iż Urząd Gminy w Tworogu przystępuje do opracowania dokumentacji dla projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska” Przedmiotem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tworóg. W ramach utworzonej sieci powstaną usługi dla administracji publicznej zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyśpieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców. Projekt ubiegał się będzie o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W projekcie, jako Partnerzy biorą udział następujące samorządy: Bieruń, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Gliwice, Katowice, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Ornontowice, Pilchowice, Pyskowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tworóg, Wielowieś. W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa na konsultacje społeczne, które odbędą się w dniu 08.07 2011 r. w siedzibie Lidera Projektu tj. Urząd Miasta Gliwice ul. Zwycięstwa 21 o godz. 12:00, sala nr 146. Celem konsultacji jest przedstawienie przebiegu projektowanej sieci, zebranie opinii, a także sprawdzenie czy na terenie naszej gminy są tereny zagrożone wykluczeniem cyfrowym spowodowane brakiem dostępu do Internetu oraz nowoczesnych form komunikacji.

Archiwalny
12.05.2011r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót geodezyjnych w 2011 roku.

Dodatkowe pliki do pobrania:
Archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18