logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

10.01.2011r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2011. 

 

Archiwalny
03.01.2011r.

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Tworóg zaprasza do składania ofert na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Tworóg oraz zapewnienie im opieki w schronisku. Oferty na wykonanie usługi należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem oferenta oraz dopiskiem : "Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Tworóg oraz zapewnienie im opieki w schronisku" w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg do dnia 21.01.2011 r. do godz. 12.00. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 1.

Archiwalny
23.12.2010r.

IV SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z późn. zm.) – zwołuję na dzień 30 grudnia  2010 roku na godzinę 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy IV sesję Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji z 13 grudnia 2010r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Tworóg na rok 2011.
10. Przedstawienie i zatwierdzenie planów pracy Komisji na rok 2011.
11. Informacje Komisji stałych z działalności międzysesyjnej.
12. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.
13. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
14. Zamknięcie IV sesji Rady Gminy Tworóg.


Archiwalny
16.12.2010r.

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2010 roku o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Komunalnej, Komisji Rozwoju Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

I . Część:

 1. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

II. Część – dla członków Komisji Budżetowej:

 1. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010r.

Archiwalny
07.12.2010r.

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2010 roku o godz. 14.00 w pok. Nr 104 Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej i Wpisu do Gminnej Księgi Zasług Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opracowanie planu Pracy Komisji na rok 2011.
 3. Sprawy bieżące.

Archiwalny
07.12.2010r.

Ogłoszenie

Zawiadamiam, że 20 grudnia 2010 roku o godz. 14.00 w pokoju 104 Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Komunalnej Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawy mieszkaniowe.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 6. Opracowanie planu pracy na rok 2011.
 7. Sprawy bieżące.

Archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18