logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

08.07.2009r.

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynków zlokalizowanych na terenie byłej wytwórni pasz przy ul. Młyńskiej 1 w Tworogu na działkach o nr ewidencyjnym 690/87, 692/87, 685/85, 686/85, 68786, 688/86.

04.06.2009r.

Decyzja

O przystąpieniu do sporządzenia projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Tworóg

02.06.2009r.

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art. 71 ust.1 i art. 84 ust. 1 z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) po rozpatrzeniu wniosku firmy Aparatura Techniczna Śląsk (ATS) Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie eksploatowanego stanowiska malarskiego o linię do malowania farbami proszkowymi”.

28.05.2009r.

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Koty.

28.05.2009r.

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Tworóg.

28.05.2009r.

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Brynek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18