logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

16.07.2019r.

Konkurs na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie od 12 sierpnia do 01 grudnia 2019 r.

Aktualny
20.05.2019r.

Konkurs na realizację zadan publicznych

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej w okresie od 24 czerwca do 01 grudnia 2019 r.

Aktualny
25.04.2019r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Zadanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - w okresie od 15.04.2019r. do 15.06.2019r.

Aktualny
06.03.2019r.

Usuwanie azbestu

Wójt Gminy Tworóg informuje, że osoby zainteresowane udziałem w programie „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tworóg w 2019 roku” są proszone o zgłoszenie się w terminie do 13.03.2019 r. do tut. Urzędu – pokój 111.

Aktualny
25.01.2019r.

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.
Oferty prosimy składać na nowych drukach.

Aktualny
21.01.2019r.

Jakość powietrza

Informacja o Poziomie II zanieczyszczenia powietrza.

Strona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

System monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18