logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / ogłoszenia

07.01.2019r.

Konkurs na stanowisko Animatora - Moje boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śl. w Tworogu.

Wójt Gminy Tworóg ogłasza konkurs na stanowisko „Animatora – Moje boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śl. w Tworogu.

Liczba animatorów: 2 osoby

Forma umowy: umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy (01.03. – 30.11.2019 r.)
W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć udokumentowanych w ”Dzienniku Zajęć”:

  1. 69 godzin (dla każdego z animatorów) – w przypadku wybrania 2 animatorów:
    • 34,5 godziny (dla każdego z animatorów) – umowa z Urzędem Gminy Tworóg,
    • 34,5 godziny  (dla każdego z animatorów) – umowa z Fundacją Orły Sportu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki lub innym uprawnionym podmiotem.
W przypadku nie otrzymania dofinansowania wynagrodzenia z projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”  animator uzyska zatrudnienie obejmujące  34,5 godziny zajęć.


Aktualny
04.01.2019r.

Oferta realizacji Zadania na 2019 rok zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020Dodatkowe pliki do pobrania:
Aktualny
19.11.2018r.

Terminy polowań

Informacja o terminach polowań na terenie Gminy Tworóg.

Aktualny
16.11.2018r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej - pomoc finansowa w formie dotacji celowej spółce wodnej w Wojsce oraz Połomii w okresie od 12.11.2018 do 10.12.2018r.

Dodatkowe pliki do pobrania:
Aktualny
13.11.2018r.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej

Zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2018 roku o godz. 9:00 w pokoju nr 103 odbędzie się posiedzenie Komisji mieszkaniowej.

Szczegółowe informacji do pobrania w załączniku.


Aktualny
05.11.2018r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku zajęcia brazylijskiego jiu-jitsu oraz treningi biegowe - w okresie od 12.11.2018r. do 15.12.2018r.

Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18