logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / plany miejscowe

MPZP Tworóg, Brynek - Uchwała Nr XLIX/525/2010

Plan miejscowy obejmuje fragment sołectwa Tworóg oraz rejon zbiornika Brzeźnica w Brynku.

Plan zagospodarowania przestrzennegoUWAGA! Dla części zachodniej obszaru planu obowiązuje nowy MPZP zatwierdzony
Uchwałą Nr XXXVII/318/2017 z dnia 05.12.2017 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego