logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / zamówienia publiczne

11.10.2007r.

Wyniki przetargu

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Utrzymanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Tworóg w sezonie zimowym 2007/2008".
Termin składania dokumentów - 19.10.2007 r. do godz. 9.00.

03.09.2007r.

Ogłoszenie przetargu

WÓJT GMINY TWORÓG o g ł a s z a w dniu 15 października 2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy, przy ul Zamkowej 16 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu odbędą się przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych.

17.08.2007r.

Wyniki przetargu

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce.
Termin składania dokumentów - 10.08.2007 r. do godz. 9.00.

01.06.2007r.

Wyniki przetargu

Urząd Gminy w Tworogu ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Lipowej w Tworogu.
Termin składania dokumentów - 31.05.2007 r. do godz. 9.00.

Wyniki przetargu

Urząd Gminy w Tworogu 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16 ogłasza przetarg nieograniczony na: remont gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Tworóg

Wyniki przetargu

Urząd Gminy w Tworogu 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16 ogłasza przetarg nieograniczony na: utrzymanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg

Wyniki przetargu

Urząd Gminy w Tworogu 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16 ogłasza przetarg nieograniczony na: utrzymanie czystości na terenie Gminy Tworóg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14