logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / zamówienia publiczne

21.05.2012r.

Zapytanie ofertowe - przebudowa toalet

Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem ofertowym na: "Przedstawienie koncepcji architektonicznej określającej przebudowę lub remont istniejących toalet w budynku Urzędu Gminy Tworóg.".
Termin składania ofert: do 25.05.2012 r. do godz 10.00.

Archiwalny
11.05.2012r.

Zapytanie cenowe - THUJE

Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem ofertowym na: "nasadzenie 20 sztuk THUJA SMARAGD o wysokości 1 metra".
Termin skadania ofert: do 18.05.2012 r. do godz 10.00.
Szczegóły: BIP>Zamówienia publiczne

Archiwalny
10.05.2012r.

Zapytanie ofertowe - remont drogi

Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem ofertowym na: "wykonanie remont drogi gminnej, przepustu na ulicy Staromiejskiej w Kotach - 649056s w kilometrażu od 0+086 - do 0+116".
Termin składania ofert: do 18.05.2012 r. do godz 10.00.

Archiwalny
06.03.2012r.

Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski

Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem ofertowym na: "pełnienie nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad termomodernizacją budynku gminnego przedszkola w Tworogu poprzez docieplenie i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., instalacji gazowej oraz wykonanie ukł. solarnego".
Termin składania ofert: do 22.03.2012 r. do godz 10.00.
Szczegóły: BIP>Zamówienia publiczne

Archiwalny
06.03.2012r.

Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski

Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem ofertowym na: "pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku gminnego przedszkola w Tworogu poprzez docieplenie i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., instalacji gazowej oraz wykonanie ukł. solarnego w specjalności w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej".
Termin składania ofert: do 22.03.2012 r. do godz 10.00.
Szczegóły: BIP>Zamówienia publiczne

Archiwalny
06.03.2012r.

Zapytanie ofertowe - kosiarka (traktorek)

Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem ofertowym na: "Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego traktora oraz lemiesza do odśnieżania w ramach funduszu sołeckiego wsi Boruszowice-Hanusek.".
Termin składania ofert: do 12.03.2012 r. do godz 10.00.
Szczegóły: BIP>Zamówienia publiczne

Archiwalny
06.03.2012r.

Przetarg - termomodernizacja przedszkola

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola w Tworogu poprzez docieplenie i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., instalacji gazowej oraz wykonanie układu solarnego.".
Termin składania dokumentów: 22.03.2012 roku, do godziny 9:00.
Szczegóły: BIP>Zamówienia publiczne

Archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14