logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / zamówienia publiczne

28.02.2012r.

Zapytanie ofertowe- operaty szacunkowe

Urząd Gminy w Tworogu zaprasza do złożenia oferty na sporządzanie operatów szacunkowych w roku 2012.
Termin skadania ofert: do 15 marca 2012 r.

Archiwalny
03.02.2012r.

Zapytanie ofertowe - sporządzenie projektów decyzji

WÓJT GMINY TWORÓG zaprasza do złożenia oferty na sporządzanie: PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO WRAZ Z  ANALIZĄ FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA GMINY TWORÓG.
Termin składania ofert: do 15.02.2012 r.

Archiwalny
19.01.2012r.

Zapytanie cenowe - przyłącza kanalizacyjne

Wójt Gminy Tworóg zaprasza do składania ofert na wykonanie przyłączy kanalizacji podciśnieniowej do działek nr 848/109, 813/109, 818/109.
Termin składania ofert: do dnia 24.01.2012 r. do godziny 10.00.

Archiwalny
17.01.2012r.

Zapytanie cenowe - wyłapywanie psów

Wójt Gminy Tworóg zaprasza do składania ofert na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Tworóg oraz zapewnienie im opieki w schronisku.
Termin składania ofert: do dnia 30.01.2012 r. do godziny 12.00.

Archiwalny
09.01.2012r.

Zapytanie cenowa - utylizacja zwierząt

Wójt Gminy Tworóg zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: "Odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy Tworóg wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu usługi.".
Termin składania ofert: 13.01.2011 do godz. 10.00.

Archiwalny
25.11.2011r.

Zapytanie cenowe - drzewa

Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem dotyczącym wykonania zakupu wraz z przechowaniem w siedzibie Wykonawcy 150 sztuk krzewów i 150 sztuk drzew objętych zamówieniem i nasadzenie ich na wiosnę na terenie Gminy Tworóg.
Termin składania dokumentów: 02.12.2011 roku, do godziny 10:00.

Archiwalny
21.11.2011r.

Zapytanie cenowe - wymiana kotła CO

Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem dotyczącym wymiany kotła gazowego centralnego ogrzewania o mocy w zakresie 90 do 120 KW wraz z pełna automatyką pogodową i przystosowaniem istniejącej instalacji grzewczej kotłowni do nowego kotła
Termin składania ofert: do 28.11.2011 r. do godz 10.00.

Archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14