logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / zamówienia publiczne

17.11.2011r.

Zapytanie cenowe - drzewa

Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem dotyczącym wykonania zakupu wraz z przechowaniem w siedzibie Wykonawcy 150 sztuk krzewów i 150 sztuk drzew objętych zamówieniem i nasadzenie ich na wiosnę na terenie Gminy Tworóg.
Termin składania dokumentów: 25.11.2011 roku, do godziny 10:00.

Zapytanie zostało unieważnione!

Archiwalny
04.11.2011r.

Przetarg - zimowe utrzymanie dróg

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg w sezonach zimowych 2011/2012 i 2012/2013".
Termin składania dokumentów: 14.11.2011 roku, do godziny 9:00.

Archiwalny
20.10.2011r.

Zapytanie cenowe - aktualizacja planu

Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem dotyczącym kosztu wykonania "Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Tworóg na 2 lata 2012-2016 z perspektywa do roku 2016". Termin składania ofert: do 28.10.2011 r. do godz 10.00.

Archiwalny
17.10.2011r.

Zapytanie cenowe - termomodernizacja przedszkola

Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem dotyczącym kosztu wykonania dokumentacji technicznej dla planowanej inwestycji: "Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola w Tworogu poprzez docieplenie i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej".
Termin składania ofert: do 20.10.2011 r. do godz 11.00.

Archiwalny
03.10.2011r.

Zapytanie cenowe - sadzenie drzew

Gmina Tworóg zwraca sie z prośbą o przedstawienie swojej oferty na naszadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Tworóg.
Termin składania ofert: 12.10.2011r. do godz 10.00.

Archiwalny
28.09.2011r.

Zapytanie cenowe - sadzenie drzew

Gmina Tworóg zwraca sie z prośbą o przedstawienie swojej oferty na naszadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Tworóg.
Termin składania ofert: 05.10.2011r. do godz 10.00.

Archiwalny
22.09.2011r.

Przetarg - likwidacja skutków powodzi

Wójt Gminy ogłasza przetarg nieograniczony na: Likwidację skutków powodzi na terenie Gminy Tworóg poprzez:
1. Odbudowę ul. Wiśniowej w Mikołesce – etap II.
2. Remont drogi gminnej ul. Pniowicka w Mikołesce Nr 649047S – etap II
Termin składania ofert: 07.10.2011 r. do godz. 9.00

Archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14