logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / zamówienia publiczne

09.09.2011r.

Zapytanie ofertowe - szambo

Zapytanie ofertowe na: "Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie szczelnego szamba dla budynku wielorodzinnego.".
Termin składania ofert: 16.09.2011 r. do godz. 10.00.

Archiwalny
04.08.2011r.

Przetarg - likwidacja skutków powodzi

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Likwidację skutków powodzi na drogach gminnych, na terenie Gminy Tworóg".
Termin składania dokumentów: 19.08.2011 roku, do godziny 9:00.

Archiwalny
01.08.2011r.

Zapytanie cenowe - wymiana kaloryferów

Wójt Gminy Tworóg zwraca sie z zapytaniem ofertowym na wymianę kaloryferów w budynku Urzędu Gminy w Tworogu.
Termin składania ofert: 05.08.2011 r. godz. 9.00.

Archiwalny
22.07.2011r.

Sprzedaż drewna - ORLIK 2012

Gmina Tworóg zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu pod budowę kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012".
Termin składania ofert: 27.07.2011 r. do godz. 9.00.

Archiwalny
18.07.2011r.

Zapytanie cenowe - oczyszczalnia przydomowa

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:
- przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku wielorodzinnego (około 20 osób) i oddaniem przedmiotu inwestycji do użytkowania.
Termin składania ofert: 03.08.2011 r. do godz 10.00.

Archiwalny
15.07.2011r.

Sprzedaż drewna - ORLIK 2012

Gmina Tworóg zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu pod budowę kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012".
Termin składania ofert: 21.07.2011 r. do godz. 9.00.

Archiwalny
30.06.2011r.

Sprzedaż drewna - ORLIK 2012

Gmina Tworóg zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu pod budowę kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012".
Termin składania ofert: 07.07.2011 r. do godz. 9.00.

Archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14