logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / zamówienia publiczne

29.06.2011r.

Przetarg - budowa kompleksu boisk - ORLIK 2012

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W TWOROGU, W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012".
Termin składania dokumentów: 19.07.2011 roku, do godziny 9:00.
Szczegóły oraz wybór wykonawcy : BIP>Zamówienia publiczne (przetargi archiwalne)

Archiwalny
27.06.2011r.

Przetarg na obsługę kredytu

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "obsługę kredytu bankowego na sfinansowanie i refinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów".
Termin składania dokumentó: 05.07.2011 roku, do godziny 9:00.

Archiwalny
13.06.2011r.

Zapytanie cenowe - przebudowa sieci gazowej - ORLIK 2012

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:
- wykonanie projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej i przyłącza gazu w związku z planowaną budową boiska sportowego Orlik 2012 w Tworogu przy Szkole Podstawowej nr działki 784/127 k.m. 5 Tworóg.
Termin składania ofert: do 17.06.2011 r. do godz. 10.00.

Archiwalny
09.06.2011r.

Zapytanie cenowe - nadzór inwestorski

W związku z przystąpieniem do realizacji zadań pn:
1. „Remont mostu gminnego na rzece Liganza – łącznik Kolonia Ameryka a Kolonia Podlesie w Wojsce”
2. „Remont nawierzchni przelewu oraz ubezpieczeń i wymianie obudowy skarp mostu na ul. Szkolnej w Kotach”
3. „Odbudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w Mikołesce”
4. „Odbudowa drogi gminnej – przepust na ul. Słonecznej w Połomii”
Gmina Tworóg zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższych zadań.
Termin składania ofert: do dnia 20.06.2011r. do godz. 11.00.

Archiwalny
09.06.2011r.

Zapytanie cenowe - ORLIK 2012 - nadzór sanitarny

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowalnymi przy realizacji zadania pn. ,,Moje Boisko- Orlik 2012” - Budowa zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Tworogu przy Szkole Podstawowej w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.
Termin składania ofert: 16 czerwca 2011 roku do godz.10.00.

Archiwalny
09.06.2011r.

Zapytanie cenowe - ORLIK 2012 - nadzór konstrukcyjno-budowlany

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowalnymi przy realizacji zadania pn. ,,Moje Boisko- Orlik 2012” - Budowa zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Tworogu przy Szkole Podstawowej w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej.
Termin składania ofert: 16 czerwca 2011 roku do godz.10.00.

Archiwalny
08.06.2011r.

Przetarg - opracowanie zmiany studium...

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg na: "Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg.".
Termin składania ofert: 20.06.2011, do godziny 9:00.

Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14