logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / zamówienia publiczne

01.06.2011r.

Wycinka drzew

Wójt Gminy Tworóg zwraca sie z zapytaniem ofertowym na wykonanie wycinki drzew pod wykonanie boiska sportowego w ramach budowy kompleksu "Moje boisko - ORLIK 2012" na działce nr 784/127 obręb Tworóg.
Termin składania ofert: 08.06.2011 r. godz. 9.00.

Informacja o wyborze oferty:  BIP>Zamówienia publiczne

Archiwalny
05.05.2011r.

Zapytanie ofertowe - termomodernizacja

Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem dotyczącym kosztu wykonania dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji polegającej na termomodernizacji przedszkola gminnego w Tworogu przy ulicy Słowackiego 16.
Termin skadania ofert: do godziny 12.00 do dnia 29.04.2011 r.
Informacja o wyborze wykonawcy: BIP>Zamówienia publiczne

Archiwalny
01.04.2011r.

Zapytanie cenowe - wykonanie dokumentacji

Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem dotyczącym kosztu wykonania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem dla planowanej inwestycji:
1. Remont mostu gminnego na rzece Liganza - łącznik Kolonia Ameryka a Kolonie Podlesie w Wojsce.
2. Remont nawierzchni przelewu oraz ubezpieczeń i wymianie obudowy skarp mostu na ul. Szkolnej w Kotach.
3. Odbudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w Mikołesce.
4. Odbudowa drogi gminnej - przepust na ul. Słonecznej w Połomii.
Termin składania ofert: do godziny 12.00 do dnia 06.04.2011 r.

Archiwalny
01.04.2011r.

WYNIKI PRZETARGU - Przebudowa ul. Polnej w Tworogu.


Aktualny
28.03.2011r.

Zapytanie cenowe

Wójt Gminy Tworóg zaprasza do zlozenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Tworóg". Termin składania ofert: do 01.04.2011 roku, do godziny 11.00.
Wyniki>BIP>Zamówienia publiczne

Archiwalny
17.03.2011r.

ORLIK - wykonanie dokumentacji


Urząd Gminy Tworóg zwraca się z zapytaniem dotyczącym kosztu wykonania dokumentacji projektowej: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Tworogu przy Szkole Podstawowej.

Wyniki > BIP >Zamówienia publiczne


Archiwalny
22.02.2011r.

WYNIKI Przetargu - remont dróg gminnych


Aktualny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14