logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / zamówienia publiczne

11.02.2011r.

Przetarg - przebudowa ul. Polnej w Tworogu.

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Tworóg".
Termin składania ofert: do 28.02.2011 roku, do godziny 9.00.
SIWZ
Specyfikacje techniczne
Opis techniczny
Rys. - plan sytuacyjny
Rys. - przekrój
Rys. - profil

Archiwalny
09.12.2010r.

Ogłoszenie

W związku z ogłoszonym konkursem przez Gminę Tworóg na wybór:

  1. Koordynatora
  2. Kierownika

projektu „Drzwi otwarte”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” zapraszamy do złożenia oferty w oparciu o Zapytanie cenowe (Załącznik nr 1). Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2.

Termin składania dokumentów - 16.12.2010 r. do godz. 10.00.


Dodatkowe pliki do pobrania:
Aktualny
26.10.2010r.

Informacja o wyborze oferty

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tworóg".
Termin składania dokumentów - 11.10.2010 r. do godz. 9.00.

25.10.2010r.

Informacja o wyborze oferty

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "wykonanie remontu drogi gminnej: ulica Pniowiecka w Mikołesce Gmina Tworóg - 649 047S w kilometrażu 0+000 do 0+622".
Termin składania dokumentów - 22.10.2010 r. do godz. 9.00.

13.10.2010r.

Informacja o wyborze oferty

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "wykonanie przebudowy ulicy Brynkowskiej w Nowej Wsi Tworoskiej Gmina Tworóg".
Termin składania dokumentów - 12.10.2010 r. do godz. 9.00.

12.10.2010r.

Informacja o wyborze oferty

Urząd Gminy w Tworogu zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie projektu technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z jej montażem dla budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce o przepustowości 3m sześcienne na dobę.
Termin składania dokumentów - 08.10.2010 r. do godz. 9.00

21.09.2010r.

Informacja o wyborze oferty

Urząd Gminy w Tworogu zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych drewnianych w sołectwach: Mikołeska, Świniowice, Nowa Wieś Tworoska i Koty w Gminie Tworóg.
Termin składania dokumentów - 17.09.2010 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14