logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Informacje / zamówienia publiczne

08.09.2010r.

Wyniki przetargu

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowę gminnej hali sportowej wraz z łącznikiem w m. Boruszowice - Gmina Tworóg".
Termin składania dokumentów - 29.07.2010 r. do godz. 9.00.

02.08.2010r.

Wyniki przetargu

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "obsługę kredytu bankowego na budowę gminnej hali sportowej wraz z łącznikiem w m. Boruszowice".
Termin składania dokumentów - 27.07.2010 r. do godz. 9.00.

02.08.2010r.

Wyniki przetargu

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "oobsługę kredytu bankowego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalno – usługowego w Wojsce ( Przedszkole)".
Termin składania dokumentów - 27.07.2010 r. do godz. 9.00.

30.07.2010r.

Wyniki przetargu

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalno-usługowego w Wojsce etap II".
Termin składania dokumentów - 29.07.2010 r. do godz. 9.00.

12.07.2010r.

Wyniki przetargu

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "budowę kanalizacji sanitarnej w Sołectwach: Tworóg, Koty, Brynek -dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kotach, Gmina Tworóg".
Termin składania dokumentów - 30.06.2010 r. do godz. 9.00.

12.07.2010r.

Wyniki przetargu

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: "Przebudowę ul. Lublinieckiej w m. Koty Gmina Tworóg".
Termin składania dokumentów - 28.06.2010 r. do godz. 9.00.

30.06.2010r.

Wyniki przetargu

Wójt Gminy Tworóg ogłasza przetarg nieograniczony na: obsługę kredytu bankowego:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Koty, Tworóg i Brynek – dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Koty.
  2. Przebudowa ulicy Lublinieckiej w Kotach .

Termin składania dokumentów - 28.06.2010 r. do godz. 9.00.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14