logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Inwestycje


"Przebudowa ulicy Polnej w Kotach"

okres realizacji: IV kwartał 2020r

"Przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu"

okres realizacji: IV kwartał 2019r


"Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach"

okres realizacji: II kwartał 2017r

"Przebudowa ul. Brzozowej w m. Tworóg"

okres realizacji: III - IV kwartał 2015r.

Odbudowa i remont placu zabaw w Tworogu

okres realizacji: wrzesień-październik 2014


Illuminacja budynku Urzędu Gminy Tworóg.

okres realizacji: 2013 - 2014

Rewitalizajca obejścia wokół Urzędu Gminy Tworóg.

okres realizacji: kwiecień - maj 2014

Przebudowa ul. Piaskowej w Kotach.

okres realizacji: czerwiec 2014


Przebudowa ul. Polnej w Tworogu.

okres realizacji: 2011


Rozbudowa przedszkola w Wojsce.

okres realizacji: 2009-2010Remont ulicy Piastów w Hanusku.

okres realizacji: 2009
Budowa chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej w Brynku.

okres realizacji: maj - czerwiec 2013


Remont drogi gminnej ul. Strzelecka w Hanusek.

okres realizacji: październik - listopad 2013

Odbudowa drogi gminnej ul. Pułaskiego w Tworogu

okres realizacji: październik 2013