logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Inwestycje

"Modernizacja drogi gminnej 649 046 S ul. Brusieckiej w m. Mikołeska na działce nr 40 wraz z materiałem zgodnie z projektem."

okres realizacji:
III - IV kwartał 2015r.
opis:

Modernizacja ulicy Brusieckiej polegała na wyrównaniu i utwardzeniu

istniejącej konstrukcji kruszywem w istniejącym śladzie drogi. Ulicę zaprojektowano o szerokości 5,0m z pochyleniem daszkowym skierowanym na zewnątrz drogi.Projektowana modernizacja odbywała się jedynie na działkach inwestora. Długość modernizacji drogi wynosi 260 mb. Koszt przedmiotowej inwestycji wynosił 28 788,50 PLN, w tym 50% dotacji Nadleśnictwa Świerklaniec.