logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Inwestycje

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NOWY ŚWIAT W BORUSZOWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

okres realizacji:
III-IV kwartał 2017r
opis:
W ramach zadania została przebudowana droga na odcinku o dł. 603m.

Przebudowa obejmowała wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie podbudowy na terenie działek 132/60, 222/24, 223/27 poprzez zmianę konstrukcji drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidujących sieci:  wodociągowej, elektronicznej i teletechnicznej.

Na całym odcinku wykonano przebudowę  drogi o nawierzchni asfaltowej i szerokości 5,5m.

Całkowity koszt inwestycji: 428 973,83 PLN

Galeria zdjęć: