logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Inwestycje

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg

okres realizacji:
Od 01.09.2019–29.06.2021
opis:

Gmina Tworóg, w ramach projektu pt. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 526.242,86 zł (z tego: 497007,14 zł – płatność ze środków europejskich; 29235,72 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego), przy ogólnej wartości projektu 584.714,29 zł. Realizującymi projekt będą wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy. Obejmuje on 3 zadania: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy wraz z doradztwem edukacyjno – zawodowym, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach poszczególnych zadań w szkołach odbywać się będą m.in.: dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające (np. z języka angielskiego, z języka francuskiego), zajęcia pozaszkolne np. wyjazd do Palmiarni w Gliwicach, wyjazd do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, wyjazd do Kopalni Guido w Zabrzu, zajęcia specjalistyczne z logopedą czy pedagogiem, i wiele innych. Doposażone zostaną pracownie m.in. pracownia przyrodnicza, pracownia matematyczna, natomiast nauczyciele będą mogli podnieść swoje kwalifikacje, poprzez udział w szkoleniach.