logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Jakość powietrza

Mapa Monitoringu Jakości Powietrza to system dzięki, któremu można sprawdzić jakość powietrza dla danego obszaru na terenie województwa Śląskiego. System ten pozwala również prześledzić dane pomiarowe, które raportowane są systemem dziennym, miesięcznym lub rocznym.