logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Ludność

Ludność Gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r. kształtuje się następująco: 

ogółem: 7.900
w tym: 
mężczyźni: 3.861 (51,13 %)
kobiety: 4039 (48,87 %)

 

Poniższa tabelka zawiera szczegółowe dane na temat liczby ludności:

Miejscowość

Liczba

Procent

Mężczyźni

Kobiety

Tworóg

2445

30,95 %

1188

1257

Boruszowice

950

12,02 %

479

471

Nowa Wieś Tworoska

849

10,75 %

418

431

Koty

805

10,19 %

389

416

Wojska

714

 9,04 %

341

373

Hanusek

578

 7,32 %

276

302

Połomia

519

 6,57 %

250

269

Brynek

529

 6,70 %

260

269

Świniowice

408

 5,16 %

208

200

Mikołeska

103

 1,30 %

52

51

Ogółem

7900

100%

3861

4039