logo BIP UG Tworóg
Wybierz język: PL DE CZ EN
A A A

Urząd Gminy / informacje podstawowe

Telefon: (32) 285-74-93 lub (32) 285-73-13,
Fax. (32) 285 74 14


Godziny pracy urzędu Poniedziałek 7:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 13:00

KASA urzędu czynna (ze względów organizacyjnych):
Poniedziałek 7:00 - 16:30
Wtorek - Czwartek 7:00-14:30
Piątek 7:00 - 12:00
---------------------------
Urząd Gminy Tworóg informuje, iż z dniem 26 listopada 2018 r. następuje zmiana godzin przyjmowania stron w Referacie Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych (pokój 111)

poniedziałek 7:00 - 17:00
wtorek 7:00 - 9:00 oraz 12:00 - 15:00
środa 7:00 - 9:00 oraz 12:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 13:00

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością usprawnienia pracy Referatu ze względu na bardzo dużą ilość rozpatrywanych wniosków oraz realizacją projektów unijnych.
Adres 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16
Konto bankowe URZĄD GMINY TWORÓG
Bank Spółdzielczy Tworóg
konto podstawowe (opłata skarbowa, podatki i opłaty lokalne, dzierżawy, zapłaty za faktury):
43 8466 0002 0000 2088 2000 0001

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zapłaty za podatki obowiązują indywidualne numery rachunków bankowych podane na decyzji wymiarowej podatku oraz blankiecie wpłat za gospodarowanie odpadami.

W przypadku dokonywania płatności spoza granic Polski w przelewie należy podać poniższe dane.
Bank Spółdzielczy w Tworogu
Kod SWIFT: POLUPLPR
Nr rachunku: PL 43 8466 0002 0000 2088 2000 0001
Uwaga! Numer rachunku musi być poprzedzony oznaczeniem kraju: PL

konto depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonawców):
16 8466 0002 0000 2088 2000 0002
NIP Urząd Gminy Tworóg: 645-11-05-856
Gmina Tworóg: 645-25-05-977
REGON Urząd Gminy Tworóg: 000545225
Gmina Tworóg: 276258374