logo BIP UG Tworóg Logo UE
Zmień język: PL DE CZ EN

Urząd Gminy / referaty

Telefon: (32) 285-74-93, (32) 285-73-13

Wójt
Eugeniusz Gwóźdź
icon-tel tel. wew. 44
tel. kom. 601 400 415
Zastępca Wójta
Łukasz Ziob
icon-tel tel. wew. 43
tel. kom. 724 110 012
Skarbnik Gminy
Marzena Żołędziewska
icon-tel tel. wew. 51
tel. kom. 606 146 889REFERAT KANCELARII URZĘDU
Obsługa Rady Gminy i kadr

icon-tel Pracownicy
tel. wew. 40
(32) 428 46 40
REFERAT FINANSÓW

Księgowość BudżetowaPodatki i weryfikacja należności
icon-tel Zastępca Skarbnika
Emilia Grzesiek
Pracownicy
tel. wew. 52
(32) 428 46 52

Pracownicy
tel. wew. 47, 48
(32) 428 46 47
(32) 428 46 48
REFERAT DO SPRAW OBYWATELSKICH
Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja ludności
Dowody osobiste
Obrona cywilna
Sprawy wojskowe
Zarządzanie Kryzysowe
Ochotnicze Straże Pożarne
Promocja

Działalność gospodarcza
Fundusz sołecki

icon-tel
Zastępca Kierownika USC
Andrzej Kalus
Pracownicy
tel. wew. 57
(32) 428 46 57
tel. kom. 721 700 578

Pracownik
tel. wew. 58
(32) 428 46 58
REFERAT INWESTYCJI, OBROTU MIENIEM, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA
I SPRAW KOMUNALNYCH

Inwestycje
Rolnictwo
Ochrona środowiskaZagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka nieruchomościami
Sprawy lokalowe
icon-tel Kierownik referatu
Beata Kwiecinska
tel. wew. 55
(32) 428 46 55
tel. kom. 697 161 619
Pracownicy - tel. wew. 54
(32) 428 46 54

Zastępca Kierownika referatu
Rafał Sobczyk
tel. kom. 887 301 304
tel. wew. 41
(32) 428 46 41
Pracownicy - tel. wew. 41
(32) 428 46 41